BAN LÃNH ĐẠO

tran-tien-luc-1

Giám đốc Trần Tiến Lực

Năm sinh: 25/05/1976.

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Kỹ sư đường bộ.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học Giao thông Vận tải.

Kinh nghiệm công tác: 17 năm.

Điện thoại liên hệ: 0913.253.611

le-duc-canh-1

Phó giám đốc Lê Ðức Cảnh

Năm sinh: 18/6/1975.

Quốc tịch: Việt Nam.

Nghề nghiệp: Kỹ sư đường bộ.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học Giao thông Vận tải.

Kinh nghiệm công tác: 17 năm.

Điện thoại liên hệ: 0904.292.606.

nguyen-quan-1

Phó giám đốc Nguyễn Quân

Năm sinh: 30/01/1970

Quốc tịch: Việt Nam.

Nghề nghiệp: Kỹ sư đường bộ.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học Giao thông Vận tải.

Kinh nghiệm công tác: 22 năm.

Số điện thoại liên hệ: 0913.002.038.