XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Với vai trò quan trọng của công tác thủy lợi trong việc cấp thoát nước phục vụ dân sinh kinh tế.

Theo số liệu thống kê đánh giá chưa đầy đủ, các công trình thủy lợi đang được khai thác gồm: 5.656 hồ chứa; 8.512 đập dâng; 5.194 trạm bơm điện, cống tưới tiêu các loại; 10.698 các công trình khác và trên 23.000 bờ bao ngăn lũ đầu vụ hè thu ở ĐBSCL, cùng với hàng vạn km kênh mương và công trình trên kênh.

Tuy các hệ thống thủy lợi đã phát huy hiệu quả phục vụ dân sinh, kinh tế nhưng trong quá trình quản lý vẫn còn một số tồn tại:

–        Đầu tư xây dựng không đồng bộ từ đầu mối đến kênh mương nội đồng

–        Năng lực phục vụ của các hệ thống đạt bình quân 60% so với năng lực thiết kế. Hiệu quả phục vụ chưa cao, chất lượng việc cấp thoát nước chưa chủ động và chưa đáp ứng được so với yêu cầu của sản xuất và đời sống.

–        Nhiều cơ chế, chính sách quản lý khai thác hệ thống thủy lợi còn bất cập, không đồng bộ, nhất là cơ chế chính sách về tổ chức quản lý,cơ chế tài chính.

–        Tổ chức quản lý các hệ thống chưa đồng bộ và cụ thể, đặc biệt quản lý các hệ thống thủy lợi nhỏ. Việc phân cấp tổ chức, quản lý ở nhiều địa phương còn chưa rõ ràng.

Để ổn định và phát triển dân sinh kinh tế, trong những thập kỷ qua công tác phát triển thủy lợi đã được quan tâm đầu tư ngày càng cao. Phát triển thủylợi đã nhằm mục tiêu bảo vệ, khai thác và sử dụng tổng hợp nguồn nước nhằm bảo vệ dân sinh, sản xuất và đáp ứng nhu cầu nước cho phát triển tất cả các ngành kinh tế xã hội. Sự nghiệp phát triển thủy lợi đã đạt được những thành tựu to lớn,  góp phần vô cùng quan trọng cho sự phát triển của mọi ngành kinh tế – xã hội trong thời gian qua và nhất là trong thời kỳ đổi mới của đất nước, đặc biệt là phát triển sản xuất lương thực.

Đáp ứng nhu cầu cấp thiết ấy, trong những năm gần đây Công ty cổ phần tư vấn Phú Thái đã thực hiện thiết kế các công trình thủy lợi tiêu biểu như Mở rộng mặt đê Đà Giang kết hợp làm đường giao thông hai bên bờ sông Đà, thành phố Hòa Bình; Nâng cấp, mở rộng đê Quỳnh Lâm kết hợp giao thông thành phố Hòa Bình, Tiểu dự án đê ngăn lũ kết hợp đường giao thông Pheo Chẹ (đường 445) thuộc dự án đầu tư xây dựng vùng hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình giai đoạn 2; Củng cố, nâng cấp tuyến đê Chã huyện Phổ Yên (Đoạn từ đường ứng cứu đến K3+100); Kè suối Nặm La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần thứ 2 – tỉnh Quảng Ninh; Kè sông Hồng di dân bố trí tái định cư khu vực Cánh Chín, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai (đoạn từ cầu phố Mới đến xã Vạn Hòa); Xử lý cấp bách khu vực sạt lở bờ hữu sông Công thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn. Các dự án này đã và đang được hoàn thành , góp phần hoàn thiện hệ thống mạng lưới cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi phù hợp với quy hoạch chung của của các địa phương. Dự án cũng góp phần kiên có hóa hệ thống đê chống lũ cho các địa phương, đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều theo chương trình nâng cấp hệ thống đê sông đến năm 2020 đã được duyệt tại Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

 

chum-anh-tien-do-thi-cong-du-an-mo-rong-de-da-giang-ket-hop-duong-giao-thong-giai-doan-ii-thang-10-635500915007320000