KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Hoạt động khảo sát xây dựng là một trong những hoạt động xây dựng. Khảo sát xây dựng bao gồm khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát hiện trạng công trình và các công việc khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng để nâng cao chất lượng công trình. Phú Thái trang bị đầy đủ trang thiết bị và nhân lực để có thể thực hiện đầy đủ các công việc khảo sát của dự án, bao gồm: Điều tra, khảo sát giao thông; Khảo sát địa hình, thủy văn; Khảo sát địa chất công trình, mỏ vật liệu và thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý; Điều tra, khảo sát, lấy mẫu phục vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 

khao-sat