THIẾT KẾ KÈ

59232716Phú Thái có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đê kè, đê bao các công trình dẫn dòng được đánh giá cao ở rất nhiều địa phương.