THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

do-thiChuyên gia của Phú Thái đã chủ trì lập các Chiến lược, đề án phát triển ngành và lĩnh vực giao thông vận tải cũng như các quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết của các vùng và địa phương.