CUNG CẤP NHÂN SỰ

Công ty cổ phần Tư vấn Phú Thái đã và luôn sẵn sàng hợp tác với các đối tác để nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo, chuyển giao,và phát triển nhân sự và các công nghệ mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng, giao thông vận tải.