DỊCH VỤ

Thiết kế cầu

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong thiết kế các công trình vượt dòng Công ty cổ phần Phú Thái tự tin với dịch vụ cung cấp với hiệu quả tốt nhất cho mỗi công trình của mình.

Thiết kế đường

Là một trong những thế mạnh của Công ty cổ phần Phú Thái trong nhiều năm qua luôn được đánh giá cao và đứng trong top 50 các tổ chức tư vấn ngành GTVT của Bộ Giao thông Vận tải.

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật

Chuyên gia của Phú Thái đã chủ trì lập các Chiến lược, đề án phát triển ngành và lĩnh vực giao thông vận tải cũng như các quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết của các vùng và địa phương.

Thiết kế kè

Phú Thái có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đê kè, đê bao các công trình dẫn dòng được đánh giá cao ở rất nhiều địa phương.

Tư vấn giám sát

Cũng là một thế mạnh của Phú Thái trong nhiều năm qua với nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm hiện trường được các cơ quan quan quản lý nhà nước xếp hạng cao trong lĩnh vực này.

Cung cấp nhân sự

Công ty cổ phần Tư vấn Phú Thái đã và luôn sẵn sàng hợp tác với các đối tác để nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo, chuyển giao,và phát triển nhân sự và các công nghệ mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng, giao thông vận tải.