Cải tạo đường và hè phố hai bên đường Trần Phú đoạn từ nút giao đường Hùng Vương (A7) đến nút giao đường Hàn Thuyên

Caỉ tạo tuyến đường Trần Phú đoạn từ nút giao đường Hùng Vương (A7) đến nút giao đường Hàn Thuyên mặt bằng trên cơ sở quỹ đất hiện có, không mở rộng ra chỉ giới đường đỏ, đảm bảo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị theo TCXDVN104:2007, chiều dài đoạn tuyến khoảng 1,437 km.

QUỐC LỘ 1 – BÌNH THUẬN

Dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng B.O.T với chiều dài tuyến khoảng 44,7Km. Điểm đầu dự án là tại Km1642, Quốc lộ 1 thuộc xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; điểm cuối dự án tại km1692, Quốc lộ 1 thuộc xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc. Đoạn nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 có bề rộng nền đường 20,5m bao gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

CAO TỐC CAM LỘ – LA SƠN

Giai đoạn đầu, tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn có quy mô hai làn xe, bề rộng nền đường là 12m. Riêng các đoạn đào sâu có quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường là 23m; Các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 23m. Giai đoạn hoàn chỉnh, toàn tuyến có quy mô 4 làn xe.

Cùng với đoạn La Sơn (Thừa Thiên Huế) – Túy Loan (Đà Nẵng) sắp hoàn thành, dự án trên sẽ tạo thành tuyến cao tốc ở miền Trung, nối Quảng Trị vào đến Quảng Ngãi.